Dengarkan lagu 我太爱你 nyanyian 邬兆邦 dengan lirik

我太爱你

邬兆邦16 Nov 2022

Lirik 我太爱你

 

我太爱你

词: 洪金升

曲: 洪金升/林佳宜

心 有一缺 已经补袂平

归去 拆乎碎 重起

放你离开 放你飞去别位

想昔时 咱是鸳鸯牵一对

心相依 如今 你讲不再见

我太爱你 才会伤甲痛袂止

寂寞千万片 我在想你不管时

才只袸残枝花飘离 秋风笑我憨痴

我心痛 无岸无边

我憔悴 只为你

心 有一缺 已经补袂平

归去 拆乎碎 重起

放你离开 放你飞去别位

想昔时 咱是鸳鸯牵一对

心相依 如今 你讲不再见

我太爱你 才会伤甲痛袂止

寂寞千万片 我在想你不管时

才只袸残枝花飘离 秋风笑我憨痴

我心痛 无岸无边

 

我憔悴 只为你