Dengarkan lagu เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ (เพลงประกอบละครกรงดอกสร้อย ช่อง 3) nyanyian NuNew dengan lirik

เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ (เพลงประกอบละครกรงดอกสร้อย ช่อง 3)

NuNew10 Jul 2023

Lirik เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ (เพลงประกอบละครกรงดอกสร้อย ช่อง 3)

เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ (เพลงประกอบละครกรงดอกสร้อย ช่อง 3) - Nunew Chawarin (นุนิว)

Lyrics by:ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

Composed by:Banana Boat

อาจเป็นฟ้าที่ทำให้เราได้มาพบเจอกัน

 

ขีดเส้นทางให้ฉันรักเธอรักเกินหยุดยั้งใจ

 

แต่ความเป็นจริงอาจไม่เป็นใจให้เรามีกันและกัน

 

แต่ภายในใจก็ยังดึงดันจะรักเธออยู่ ไม่ให้ใครแทนที่เธอ

ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ ไม่เคยลืมไปจากหัวใจ

 

แม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ ก็จะขอเฝ้ารอ

ต่อให้เจ็บกว่านี้ก็ยังรักเธอ รักมั่นคงไม่มีเสื่อมคลาย

 

ก็เพราะรักของฉัน มันไม่มีวันตาย และจะคงอยู่ จากนี้เพื่อเธอผู้เดียว

 

วันที่เธอปวดใจรู้ไหมมีใครเศร้ายิ่งกว่า

 

วันที่เธออ่อนล้ารู้ไหมมีใครห่วงเหลือเกิน

 

แต่ว่าความจริงที่เราเผชิญยากเกินที่จะเข้าใจ

 

ได้แต่มองเธออยู่ที่ไกลๆ ทั้งที่หัวใจ อยากใกล้เธอมากกว่านี้

ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ ไม่เคยลืมไปจากหัวใจ

 

แม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ ก็จะขอเฝ้ารอ

ต่อให้เจ็บกว่านี้ก็ยังรักเธอ รักมั่นคงไม่มีเสื่อมคลาย

 

ก็เพราะรักของฉัน มันไม่มีวันตาย และจะคงอยู่ จากนี้เพื่อเธอผู้เดียว

ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำให้ต้องรักเธออยู่อย่างนี้

 

ต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ ไม่เคยลืมไปจากหัวใจ

แม้ว่าในวันนี้ยังรักกันไม่ได้ ก็จะขอเฝ้ารอ

ต่อให้เจ็บกว่านี้ก็ยังรักเธอ รักมั่นคงไม่มีเสื่อมคลาย

 

 

ก็เพราะรักของฉัน มันไม่มีวันตาย และจะคงอยู่ จากนี้เพื่อเธอผู้เดียว

Komen untuk เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอ (เพลงประกอบละครกรงดอกสร้อย ช่อง 3) (1)

☔艺诗☔
☔艺诗☔

好听🥰