Dengarkan lagu 莫非 nyanyian 陈淑萍 dengan lirik

莫非

陈淑萍16 Nov 2022

Lirik 莫非

 

莫非

词曲: 李海

绵绵的雨 是我的泪

一滴一滴到天明

一夜缠绵 敢是逢场作戏

爱若像眠梦而已

多情城市 藏着虚伪

寂寞无人会同情

打开心窗不再为爱伤悲

偏偏今夜搁来想你

我想你也恨你 徘徊红尘梦爱恨痴

莫非你无情 莫非你无意

莫非你已经变了心

莫非你早就变了心

绵绵的雨 是我的泪

一滴一滴到天明

一夜缠绵 敢是逢场作戏

爱若像眠梦而已

多情城市 藏着虚伪

寂寞无人会同情

打开心窗不再为爱伤悲

偏偏今夜搁来想你

我想你也恨你 徘徊红尘梦爱恨痴

莫非你无情 莫非你无意

莫非你已经变了心

 

莫非你早就变了心