Dengarkan lagu ใหญ่แล้วอดเอา (Explicit) nyanyian Wanyai dengan lirik

ใหญ่แล้วอดเอา (Explicit)

Wanyai, สุนทรี เวชานนท์, MVL, ปู่จ๋าน ลองไมค์15 Okt 2019

Lirik ใหญ่แล้วอดเอา (Explicit)

作曲 : พิษณุ บุญยืน

作词 : ณัฐวุฒิ ศรีหมอก/พิษณุ บุญยืน/บดินทร์ เจริญราษฎร์

เพลง: ใหญ่แล้วอดเอา

ศิลปิน: F.HERO, สุนทรี เวชานนท์, MVL, ปู่จ๋านลองไมค์

ลุกเจ้ากินผักตางป๋าย ลุกขวายจะได้กินผักตางเก๊า

กำตี้แม่บอกแม่สอนเจ้า อดเอาใหญ่แล้วเน้อลูกจาย

ดำน้ำหื้อมันหันทราย นอนหงายหื้อมันหันฟ้า

วันเดือนเคลื่อนไปไผบ่ท่า ลูกหล้าใหญ่แล้วหื้ออดเอา

กึ้ดถึงตอนน้อยๆตอนเฮาล้มลงต้าว

แม่บอกได้เกิดเป็นคนมันตึงมีเซอะมีง่าว

ล้มแล้วก็ลุกเหีย บ่ใจ่เป็นเมื่อยเป็นไข้

เจ็บน้อยก็อดเอาเกิดเป็นลูกบ่าวจะไปไห้

จนเฮาใหญ่วันนี้ก็บ่เหมือนตอนละอ่อน

ความเจ็บบ่ใจ่แค่ต้าว มีแผลถลอกอย่างตะก่อน

บ้านต้องผ่อน มีแต่หนี้ ปะแต่คนสัปปะลี่

ชีวิตต้องปะแต่คนหัววอก แต่คนขี้จ่ม แต่คนจู้จี้

แต่ในใจลูกนี้ก็ยังจำกำแม่

ว่าลูกเหยคนเฮามันตึงมีดี มีแย่

นอนสลีวันใด จะไปลืมสาด ลืมแคร่

ได้นั่งเสลี่ยงซักวันก็ลง เพราะชีวิตคนนั้นมันบ่แน่

ใส่เกิบแตะก้านว่าสายมันปุด

แต่เฮาก็ยังเหลือตี๋น บ่ใจ่เป็นคนตี๋นกุด

ลุกขึ้นลูกจายถ้าคิดจะเตวก็ไปหื้อสุด

ใหญ่แล้วหื้ออดเอา ก้านแม่สั่งลุยฮาตึงบ่หยุดบ่ะ

ลุกเจ้ากินผักตางป๋าย ลุกขวายจะได้กินผักตางเก๊า

กำตี้แม่บอกแม่สอนเจ้า อดเอาใหญ่แล้วเน้อลูกจาย

ดำน้ำหื้อมันหันทราย นอนหงายหื้อมันหันฟ้า

วันเดือนเคลื่อนไปไผบ่ท่า ลูกหล้าใหญ่แล้วหื้ออดเอา

แม่บอกถ้าลุกเจ้าได้กินไส้อั่วจิ้นหมู

ได้กิ๋นพริกแดงพริกหนุ่ม กินต๋ำบะหนุนกิ๋นอ่องปู๋

จำมาตั้งเมื่อละอ่อนเต๊าใหญ่

ลุกขวายเมื่อใดจำเป็นได้กิ๋นก๊ะก้านผักไผ่

โคะ! อะหยังปะล้ำปะเหลือ

จำได้สมัยละอ่อนบ่ะซอบง่าวกินแกงบะเขือ

แม่บอกหื้อเลือกเอาจะกิ๋นเข้านึ่งกับเกลือ

ก็แล้วแต่เน่อน้อยเหยหรือจะกิ๋นแก๋งตี้เหลือ

เป็นกำสอนตี้ล้ำลึกฝังใจ๋

มากึ้ดถึงกำแม่ต๋อนตี้ชีวิตมันเริ่มบ่ไหว

ว่าแกงบะเขือส้มตอนนั้นยังดีกว่าไหนๆ

เพราะเอาดอกเบี้ยในธนาคารมาแกงกิ๋นบ่ได้

จ๋ำไว้เน้อน้อยเหย ใหญ่แล้วไปดีย่อย

ถ้าเตวเวยมันจะต้าวก่อก้อยเตวเน้อไอ่น้อย

แม่ขออย่างเดียวท้อได้แต่จะไปถอย

ใหญ่แล้วหื้ออดเอาเฮาบ่ไจ้เด็กเห่อ อื้ม

ถ้าอู้ถึงเมื่อตะก่อน ตอนเป็นละอ่อนยอมฮับว่าหลึก

แม่เขอ่านหนังสือหนังหา เพราะว่าแม่กลัวพะญ๋าจะปึก

บ่ฮ่ำบ่เฮียนวันนี้ ถ้าสูใหญ่มาเดี๋ยวจะหู้สึก

บ่อยากหื้อยะก๋านตุ๊ก แม่อยากหื้อลูกอยู่ในฮ่มตึก

ยามมืดยามดึกถ้าเล่นในป่าเดี๋ยวผีเอาซ่อน

ไอ่เฮาก็บ่หู้ฟ้านึกว่าในป่ามี Pokémon

ไปเล่นสุ่มมืดในป่า ปอสดออกมาโดนแม่ตบง่อน

เป็นโขด เป็นเกียด เป็นไห้ เป็นฮ้อง หนีออกบ้านไปเอารถเครื่องฮ่อน

บ่เข้าใจ๋ว่าเป๋นบ่าหยังแม่ถึงจุถึงดุถึงด่า

ปอใดใหญ่มาผมจึงหู้ว่ากำแม่มีก่า

ความฮักของแม่ตี้มี มันบ่เปลี่ยนสีเหมือนกับจั๊กก่า

เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ๋เหมือนกบไสไม้ของหมู่สล่า

กำจุ กำสอน กำด่ารวมถึงเสียงเพี้ยตี้แม่ตบง่อน

เป็นความหวังดีของแม่แม้มีไม้แส้มาฟาดขาน่อง

มันเจ็บน้อยกว่าปะคนขี้จุ๊ ปะคนกะล่อน

ปะคนหัววอก วอกไบ้วอกง่าว อยากหื้อหมู่สูฟังกำแม่เหียพ่อง

ลุกเจ้ากินผักตางป๋าย ลุกขวายจะได้กินผักตางเก๊า

กำตี้แม่บอกแม่สอนเจ้า อดเอาใหญ่แล้วเน้อลูกจาย

ดำน้ำหื้อมันหันทราย นอนหงายหื้อมันหันฟ้า

วันเดือนเคลื่อนไปไผบ่ท่า ลูกหล้าใหญ่แล้วหื้ออดเอา

แม่บอกใหญ่แล้วนะลูกบ่าว จะไปไหนก็ได้ ขออย่างเดียวจะไปง่าว

แม่บอกใจ้ชีวิตอย่าหื้อมันปุดตืน น้ำลายตัวเก่าจำไว้จะไปลืน

แม่บอกอย่าเป็นคนโวคนเวา หู้อะหยังก็เอาหื้อแต้ จะไปด้น จะไปเดา

แม่บอกถ้านั่งไห้จะมีแต่คนสมเพชเฮา ลุกขึ้นมาลูกเหย ใหญ่แล้วหื้ออดเอา

แม่บอกใหญ่แล้วนะลูกบ่าว จะไปไหนก็ได้ ขออย่างเดียวจะไปง่าว

แม่บอกใจ้ชีวิตอย่าหื้อมันปุดตืน น้ำลายตัวเก่าจำไว้จะไปลืน

แม่บอกอย่าเป็นคนโวคนเวา หู้อะหยังก็เอาหื้อแต้ จะไปด้น จะไปเดา

 

แม่บอกถ้านั่งไห้จะมีแต่คนสมเพชเฮา ลุกขึ้นมาลูกเหย ใหญ่แล้วหื้ออดเอา