Dengarkan lagu หงส์ปีกหัก nyanyian สุรพล สมบัติเจริญ dengan lirik

หงส์ปีกหัก

สุรพล สมบัติเจริญ6 Dis 2016

Lirik หงส์ปีกหัก

 

หงส์ปีกหัก - สุรพล สมบัติเจริญ

Written by:สุรพล สมบัติเจริญ

 

โอ้เจ้าหงส์ฟ้าเอย แสนงาม

 

เหตุไฉนถึงทราม

ทำตัวเย่อหยิ่งหนักหนา

 

อวดเป็นหงส์ทอง

ลอยล่องฟ้า

 

เหยียดหยามปักษา

พวกเดียวกันว่าต่ำเพียงดิน

 

ศักดิ์เจ้าเป็นหงส์ทอง โสภา

 

แต่สกุลนั้น

หนาเจ้ามีค่าเพียงปักษิณ

 

อวดทะเยอทะยาน

 

เหิรลอยสูงเยี่ยมเมฆินทร์

 

เหยียดหยามชาวดิน

โบยบินข้ามหัวไม่กลัวเกรง

 

อย่าหยิ่งนักเลยนะเจ้า

 

พลาดพลั้งจะเหงา

ซบเซาเศร้าทรวงเอง

 

เพราะเจ้านั้นไม่กลัวเกรง

 

เหยียดหยามกันเอง

ว่าเป็นปักษาที่ต่ำวงศ์

 

โอ้ เจ้าหงส์ฟ้าเอย โสภี

 

อย่าทนงนักซี

คิดดูให้ดีนะหงส์

 

หากลมบนพัดพา

ฝนฟ้ากระหน่ำเปียกองค์

พลาดอาจถลาลง

หงส์เอยปีกหัก

แล้วจะโทษใคร

 

อย่าหยิ่งนักเลยนะเจ้า

 

พลาดพลั้งจะเหงา

ซบเซาเศร้าทรวงเอง

 

เพราะเจ้านั้นไม่กลัวเกรง

 

เหยียดหยาม

กันเองว่าเป็นปักษาที่ต่ำวงศ์

 

โอ้ เจ้าหงส์ฟ้าเอย โสภี

 

อย่าทนงนักซี

คิดดูให้ดีนะหงส์

 

หากลมบนพัดพา

ฝนฟ้ากระหน่ำเปียกองค์

พลาดอาจถลาลง

หงส์เอยปีกหัก

 

แล้วจะโทษใคร