Dengarkan lagu Kum-Lung-Jai (Support Me) nyanyian Job 2 Do dengan lirik

Kum-Lung-Jai (Support Me)

Job 2 Do19 Jan 2017

Lirik Kum-Lung-Jai (Support Me)

กำลังใจ - บรรจบ พลอินทร์

Written by:Banjob Pol

แค่สายลมพัดผ่านก็ชื่นใจ

 

รู้บ้างไหมว่าใครคิดถึงเธอ

 

ทุกเช้าค่ำได้แค่เพียงพร่ำเพ้อ

 

ใครเล่าเออไม่จำคำสัญญา

 

เหม่อมองฟ้า

 

เห็นดาวเคียงคู่เดือน

 

เหมือนย้ำเตือน

 

ในใจเราใฝ่ฝันหา

 

จนเดือนลับ

 

เจ้ายังไม่กลับมา

 

เสียงนกกา

 

ปลุกให้ตื่นจากผะวัง

 

กำลังใจเพื่อเธอต้องต่อสู้

 

ชีวิตรู้ อิ่มและหิวเท่าๆกัน

 

จงเข้มแข็งดุจดั่งดวงตะวัน

 

ทุกเช้านั้น

 

ไม่เคยหลับทับตาเธอ

 

ใจส่งใจเพื่อเธอใจส่งถึง

 

ห้วงก้นบึ้ง

 

เพียงแค่ใจได้ใฝ่หา

 

สายลมหนาว

พัดโชยมาอีกครา

 

หลับเถิดหนา

ตื่นขึ้นมาจะมีแรง

 

กำลังใจเพื่อเธอต้องต่อสู้

 

ชีวิตรู้ อิ่มและหิวเท่าๆกัน

 

จงเข้มแข็งดุจดั่งดวงตะวัน

 

ทุกเช้านั้น

 

ไม่เคยหลับทับตาเธอ

 

ใจส่งใจเพื่อเธอใจส่งถึง

 

ห้วงก้นบึ้งเพียงแค่ใจได้ใฝ่หา

 

สายลมหนาว

พัดโชยมาอีกครา

 

หลับเถิดหนา

 

ตื่นขึ้นมาจะมีแรง

 

ใจส่งใจเพื่อเธอใจส่งถึง

 

ห้วงก้นบึ้ง

เพียงแค่ใจได้ใฝ่หา

 

สายลมหนาว

 

พัดโชยมาอีกครา

 

เสียงนกกา

 

ปลุกให้ตื่นจากพะวัง