Dengarkan lagu เขาเป็นใคร nyanyian Tilly Birds dengan lirik

เขาเป็นใคร

Tilly Birds7 Mei 2017

Lirik เขาเป็นใคร

เขาเป็นใคร - Tilly Birds

Written by:Tilly Birds

 

เขาไม่สนใจ

 

เขาไม่รักดี

 

เขาไม่รับรู้

อะไรที่เธอทำให้สักนิด

 

แล้วจะสนไป

 

สนไปทำไม

 

สนแล้วได้อะไร

ก็แค่ฝากไว้อยากให้เธอคิด

เธอ

 

เธอจะยอมเขาไปถึงเมื่อไร

 

เธอ

 

เธอจะยอมลุกขึ้นบ้างได้ไหม

 

เขาเป็นใครเธอถึงรัก

เธอถึงรักเธอถึงรัก

จนหมดหัวใจ

เขาเป็นใครเธอจึงยอม

เธอจึงยอมเธอจึงยอม

เขาทุกอย่างไป

แล้วเป็นไงที่เขาทิ้ง

ที่เขาทิ้งที่เขาทิ้ง

เธอไปหาใคร

แล้วเมื่อไรเธอจะลืมเขา

 

แค่ต้องทำใจ

 

แค่ต้องเข้าใจ

 

แค่ต้องรับไป

ก็แค่ยอมรับว่าเธอไม่ใช่

 

รักมันทำร้าย

 

รู้ไม่ง่ายดาย

 

เธอต้องทำได้

 

อย่าให้เขาทำให้เธอไม่มีค่า

 

เขาเป็นใครเธอถึงรัก

เธอถึงรักเธอถึงรัก

จนหมดหัวใจ

เขาเป็นใครเธอจึงยอม

เธอจึงยอมเธอจึงยอม

เขาทุกอย่างไป

แล้วเป็นไงที่เขาทิ้ง

ที่เขาทิ้งที่เขาทิ้ง

เธอไปหาใคร

แล้วเมื่อไรเธอจะลืมเขา

 

เขาเป็นใครเธอถึงรัก

เธอถึงรักเธอถึงรัก

จนหมดหัวใจ

เขาเป็นใครเธอจึงยอม

เธอจึงยอมเธอจึงยอม

เขาทุกอย่างไป

แล้วเป็นไงที่เขาทิ้ง

ที่เขาทิ้งที่เขาทิ้ง

เธอไปหาใคร

แล้วเมื่อไรเธอจะลืมเขา

 

เธอ

 

 

เธอจะยอมเขาไปถึงเมื่อไร

Komen untuk เขาเป็นใคร (1)

Nabilah
Nabilah

💕💕💕💕💕