Dengarkan lagu Pulubi nyanyian Freddie Aguilar dengan lirik

Pulubi

Freddie Aguilar22 Mac 2019

Lirik Pulubi

Pulubi - Freddie Aguilar (弗雷迪·阿吉拉尔)

Ang suot niya ay lumang-luma

 

At ang kanyang mga mata'y malamlam

 

Banaag mo sa kanyang mukha ang kahirapan

 

Maghapon siya sa mga daan

 

Nanghihingi ng kaunting tulong

 

At madalas n'yo siyang hamakin at libakin

 

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo

 

Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo

 

At pagsapit ng dilim

 

Wala man lang siyang matutuluyan

 

Sa lamig ng paligid, walang makublihan

 

Kailan niyo siya kaaawaan

 

Kailan niyo siya mauunawaan

 

'Pag ang lahat ay huli na, siya'y lilimusan

 

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo

 

Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo

 

Siya ay pulubi, hinahamak ninyo

 

Siya ay pulubi, tao ring katulad niyo