Dengarkan lagu Asma Allah nyanyian Far East dengan lirik

Asma Allah

Far East6 Apr 2016

Lirik Asma Allah

Asma Allah (全能的上帝) - Far East

Lyrics by:RR

Composed by:Azwan Ibrahim

Allah ya Afur

Alla ya Gafur

Allah ya Rabbi ya sakin

Allay ya Halim

Allah ya Rahim

Allah ya rabbal alamin

Allah ya Gaffar

Allah ya Kahan

Allah ya sami

Allah ya Masib

Allah ya Ali ya Karib

Allah ya Jahil

Allah Kiyamatin

Allah ya nur ya Sallu

Allah ya Razzak

Allah ya Fattah

Allah

Allah ya Rahman

Allah ya Salam

Allah ya Hakkan

Ya Adil

 

Allahum

Komen untuk Asma Allah (1)

Mohd Rafi
Mohd Rafi

👍👍👍🥰