Dengarkan lagu Segampang I Do Ho nyanyian Anju Trio dengan lirik

Segampang I Do Ho

Anju Trio10 Sep 2019

Lirik Segampang I Do Ho

 

Segampang I Do Ho - Anju Trio

Lyrics by:Wahana Records

Composed by:Wahana Records

Huuuuuuu

 

Segampangi do ho mangido maaf

 

Segampangi do ho mangangku sala

 

Alai holan di bibir do

 

Salpu ari ulahionmu doi

 

Setia nama au ido janjim

 

Tung so olo be ho ito

 

Mardua cinta

 

Alai holan di bibir do

Tung so muba so muba be ho

 

Dang olo au dang olo au ito

Diduahon ho

 

Tumagon ma tumagon ma ito

Tinggalhon au

 

Lupahon ma pargaulantai

 

Marsirang ma hita

 

Setia nama au ido janjim

 

Tung so olo be ho ito

 

Mardua cinta

Alai holan di bibir do

 

Tung so muba so muba be ho

 

Dang olo au dang olo au ito

Diduahon ho

 

Tumagon ma tumagon ma ito

Tinggalhon au

 

Lupahon ma pargaulantai

 

Marsirang ma hita

 

Dang olo au dang olo au ito

Diduahon ho

 

Tumagon ma tumagon ma ito

Tinggalhon au

 

Lupahon ma pargaulantai

 

Marsirang ma hita

 

 

Marsirang ma hita