Dengarkan lagu Surah An-Naba' nyanyian Adik Haikal Firdaus Al-Hafiz dengan lirik

Surah An-Naba'

Adik Haikal Firdaus Al-Hafiz13 Jun 2016

Lirik Surah An-Naba'

Bismillahirrahmanirrahiim

Amma yatasaa-aluun

Ani nnaba-i l'azhiim

alladzii hum fiihi mukhtalifuun

Kallaa saya'lamuun

tsumma kallaa saya'lamuun

Alam naj'ali l-ardha mihaadaa

waljibaala awtaadaa

wakhalaqnaakum azwaajaa

waja'alnaa nawmakum subaataa

waja'alnaallayla libaasaa

waja'alnaa nnahaara ma'aasyaa

wabanaynaa fawqakum sab'an syidaadaa

waja'alnaa siraajan wahhaajaa

wa-anzalnaa mina lmu'shiraati maa-an tsajjaajaa

linukhrija bihi habban wanabaataa

wajannaatin lfaafaa

Inna yawma lfashli kaana miiqaataa

yawma yunfakhu fii shshuuri fata/tuuna afwaajaa

wafutihati ssamaau fakaanat abwaabaa

wasuyyirati ljibaalu fakaanat saraabaa

Inna jahannama kaanat mirshaadaa

liththaaghiina maaabaa

laabitsiina fiihaa ahqaabaa

laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraabaa

illaa hamiiman waghassaaqaa

jazaa-an wifaaqaa

Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa

wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaan

wakulla syay-in ahsaynaahu kitaabaa

Fadzuuquu falan naziidakum illaa 'adzaabaa

inna lilmuttaqiina mafaazaa

hadaa-iqa wa-a'naabaa

wakawaa'iba atraabaa

waka/san dihaaqaa

Laa yasma'uuna fiihaa laghwan walaa kidzdzaabaa

Jazaa-an min rabbika 'athaa-an hisaabaa

Rabbi ssamaawaati wal-ardhi wamaa baynahumaa rrahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaa

Yawma yaquumu rruuhu walmalaa-ikatu shaffan laa yatakallamuuna illaa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaabaa

Dzaalika lyawmu lhaqqu faman syaa-a ittakhadza ilaa rabbihi maaabaa

 

Innaa andzarnaakum 'adzaaban qariiban yawma yanzhuru lmaru maa qaddamat yadaahu wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaabaa

Komen untuk Surah An-Naba' (5)

Imani Edayu
Imani Edayu

2

W.A
W.A

Terbaik

afyyq
afyyq

sedapnyer

Shifas Shait Ahadin
Shifas Shait Ahadin

masyallah may allah bless you

bbyaemmaa
bbyaemmaa

saya Suka Sangat