Dengarkan lagu ประโยคบอกเล่า nyanyian Greasy Cafe' dengan lirik

ประโยคบอกเล่า

Greasy Cafe'26 Mac 2017

Lirik ประโยคบอกเล่า

Pra yok bork lao - Greasy Cafe'

 

เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง

 

เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น

 

เมื่อทุกๆการขยับ เคลื่อนไป

 

ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป

 

หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด

 

แม้แต่เธอกับฉัน

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด

 

เรื่องราวที่เกิด

 

ข้างในหัวใจของเธอ

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียที

 

ถ้อยความที่มี

 

ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

 

เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจ สายไป

 

อาจไม่มี ฉันอยู่

 

ความ ลับ ในใจ ของเธอ

 

ไม่อาจ รู้ เกินการ จะพบเจอ

 

เมื่อทุกๆการขยับ เคลื่อนไป

 

ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป

 

หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด

 

แม้แต่เธอกับฉัน

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด

 

เรื่องราวที่เกิด

 

ข้างในหัวใจของเธอ

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียที

 

ถ้อยความที่มี

 

ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

 

เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจ สายไป

 

อาจไม่มี ฉันอยู่

 

หากพรุ่งนี้ไม่มีเราอีก

 

ไม่มีแล้วซึ่งเรากันอีก

 

และหากนี่คือ

 

วันสุดท้าย ที่เราได้มี

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด

 

เรื่องราวที่เกิด

 

ข้างในหัวใจของเธอ

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียที

 

ถ้อยความที่มี

 

ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด

 

เรื่องราวที่เกิด

 

ข้างในหัวใจของเธอ

 

โปรดจงบอกฉันมาเสียที

 

ถ้อยความที่มี

 

ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

 

เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจ สายไป

 

 

อาจไม่มี ฉันอยู่