Dengarkan lagu Solla' Alaikallah nyanyian Rabbani dengan lirik

Solla' Alaikallah

Rabbani1 Jun 1997

Lirik Solla' Alaikallah

Solla' Alaikallah - Rabbani

Solla'alaikallah huya adnani

 

Ya musthofa ya saf watar rahmanni

Alhamdulillah hillazi atthoni

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Solla'alaikallah huya adnani

 

Ya musthofa ya saf watar rahmanni

Alhamdulillah hillazi atthoni

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Qad saa da fil mahdi alal zil mani

 

Muiz zuhu bilbaiyti zil arkhani

Hatta aro hubal lirul bunyani

 

Antallazi sunni kahfi qurranni

Antallazi sunni kahfi qurranni

 

Solla'alaikallah huya adnani

 

Ya musthofa ya saf watar rahmanni

 

Alhamdulillah hillazi atthoni

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Ahmad dumathuhu alal jumnani

 

Salla' alaikallah hufill ahyani

 

Ahmad duhu fissil riwal burhani

 

Haqqal alal islam riwal imani

Haqqal alal islam riwal imani

 

Solla'alaikallah huya adnani

 

Ya musthofa ya saf watar rahmanni

 

Alhamdulillah hillazi atthoni

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

Ahmad duhu fissil riwal burhani

 

Haqqal alal islam riwal imani

Ya rab bana bil mustafal ardhani

 

El fiel nono me to naas na shanie

El fiel nono me to naas na shanie

 

Solla'alaikallah huya adnani

 

Ya musthofa ya saf watar rahmanni

Alhamdulillah hillazi atthoni

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani

 

 

Hazzal hunamat thoyyibal ardhani