Dengarkan lagu Dijou Au Mulak nyanyian Viky Sianipar dengan lirik

Dijou Au Mulak

Viky Sianipar, Vico Pangaribuan28 Okt 2014

Lirik Dijou Au Mulak

 

Dijou Au Mulak - Viky Sianipar

Written by:Viky Sianipar

 

Sian na dao hubege do sada ende

Tarsongon na mangandung andung inang

 

Mangandungi ahu parjalangi

Bornginnai tangis tarlungun lungun inang

Dijou ahu mulak inang

Dutura silindung

 

Asa gira huida inang

Na lambok malilung

 

Mansai hansit jala ngot ngot mansai porsut

Jala dangol do andungi begeon inang

 

Dirusuhi dibolai ate ate

Dibagasan hilaon amang dainang

 

Nalao ahu mulak inang

 

Duturasilindung

 

Asa gira huida inang

Nala pok malilung

 

Hundul ahu inang pual pualon

Jongjong ahu inang anso sombopon

Mata da inang so ra tarpodom

 

Binahen ni sidangolon da inang

Dibaheni aut marhabong habong ahu

Tarsongon lali habang ahu dainang

Tongkinon d**e ahu lao habang

Manalpui angka dolok rura inang

Na laoahu mulak inang

Tu rura silindung

Asa gira huida inang

Na lambok malilung

 

Ohhh

Hundul ahu inang pual pualon

 

Jongjong ahu inang haso sombopon

Mata da inang so ratarpodom

 

Binahen ni sidangolon da inang

 

Dibaheni aut marhabong habong ahu

Tarsongon lali habang ahu dainang

Tongkinon d**e ahu lao habang

Manalpui angka dolok rura inang

 

Na lao ma ahu mulak inang

 

Tu rura silindung

Asa gira huida inang

Na lambok malilung

Na lao ahu mulak inang

 

Tu rura silindung

Asa gira huida inang

 

 

Na lambok malilung malilung malilung