Dengarkan lagu พระเจ้ารักฉันทุกวัน nyanyian Young Grace 4 dengan lirik

พระเจ้ารักฉันทุกวัน

Young Grace 427 Mei 2020

Lirik พระเจ้ารักฉันทุกวัน

พระเจ้ารักฉันทุกวัน - Young Grace

Lyrics by:Jearasak Khvanvan

Composed by:Jearasak Khvanvan

พระเจ้าทรงรักฉัน

มากมายทุกวัน

 

เมื่อยามจะนอนหลับฝัน

พระองค์ป้องกัน

 

พระเจ้าทรงห่วงฉัน

มากมายทุกวัน

 

พระเจ้าทรงนำหน้าฉัน

ในทุกเวลา

 

พระเจ้ารักฉันทุกวัน

อาทิตย์ จันทร์

อังคาร หรือวันพุธ

ไม่เว้นพฤหัส วันศุกร์

และ เสาร์เลย

จะแดดร้อน

หรือว่าหนาวเย็น

 

พระเจ้าเป็น

กำบังเมื่อฝนมา

รักฉันทุกเวลา

ไม่เคยทิ้งฉันไป

 

พระเจ้าทรงรักฉัน

มากมายทุกวัน

 

เมื่อยามจะนอนหลับฝัน

พระองค์ป้องกัน

 

พระเจ้าทรงห่วงฉัน

มากมายทุกวัน

 

พระเจ้าทรงนำหน้าฉัน

ในทุกเวลา

 

พระเจ้ารักฉันทุกวัน

 

อาทิตย์ จันทร์

อังคาร หรือวันพุธ

ไม่เว้นพฤหัส วันศุกร์

และ เสาร์เลย

จะแดดร้อน

หรือว่าหนาวเย็น

 

พระเจ้าเป็น

กำบังเมื่อฝนมา

รักฉันทุกเวลา

ไม่เคยทิ้งฉันไป

 

พระเจ้ารักฉันทุกวัน

 

อาทิตย์ จันทร์

อังคาร หรือวันพุธ

ไม่เว้นพฤหัส วันศุกร์

และ เสาร์เลย

จะแดดร้อน

หรือว่าหนาวเย็น

 

พระเจ้าเป็น

กำบังเมื่อฝนมา

รักฉันทุกเวลา

ไม่เคยทิ้งฉันไป

 

รักฉันทุกเวลา

 

ไม่เคยทิ้งฉันไป