Dengarkan lagu Naeng Ro Do Au Inang nyanyian Trio Lamtama dengan lirik

Naeng Ro Do Au Inang

Trio Lamtama21 Okt 2019

Lirik Naeng Ro Do Au Inang

Naeng Ro Do Au Inang - Trio Lamtama

Lyrics by:DRS. Boby Sirait

Composed by:Anton Siallagan

Naeng ro do au ale inang

Mandulo ho tu hutai

Pasombu sihol na di rohami

Unang sai tangis hop inang pangintubu

Unang sai tangis ho inang da naburju

Sai marsak au ale inang

Dung hubege parsahitonmi

Sai tangis au ale inang

Sai tangis au di sihabunian ii

Sai tangis au di sihabunian ii

Sai naeng marlojong au ale inang pangintubu

Ro mandapothonto tu huta ii ii ii

Dang tarlangkahon au simanjojakhi inang

Ala soada sibahenon ii ii ii

Pasahat ma inang tu Tuhan ii

Sude nasa arsak ni rohami

Unang sai tumatangis ho inang

Inangku na lagu

Sai marsak au ale inang

Dung hubege parsahitonmi

Sai tangis au ale inang

Sai tangis au di sihabunian ii

Sai tangis au di sihabunian ii

Sai naeng marlojong au ale inang pangintubu

Ro mandapothonto tu huta ii ii ii

Dang tarlangkahon au simanjojakhi inang

Ala soada sibahenon ii ii ii

Pasahat ma inang tu Tuhan ii

Sude nasa arsak ni rohami

Unang sai tumatangis ho inang

Inangku na lagu

Unang sai tumatangis ho inang

 

Inangku na lagu