Dengarkan lagu 자나깨나 nyanyian Crush dengan lirik

자나깨나

Crush, Joy (Red Velvet)20 Mei 2020

Lirik 자나깨나

자나깨나 (Mayday) - Crush/조이 (Joy)

词:Crush

曲:Crush

编曲:Crush

Bass:Crush

Piano:Crush

Drums:Crush

Guitar:Crush

Synthesizer:Crush

Chorus by:Crush/조이

자나깨나

생각에 잠겨 맨날

생각해 자나깨나

괜찮아 꽤나

따분해 짱 박힌 돌 yeah

풀냄새 맡고 싶어 마음 편히

Summer time ring dong vibes

자극이 필요해

Uno dos tres

답답해 모든 게

You know the stress

먹고 자고 사는게

별 볼일 없네

소파 위에 덩그러니

You know the stress

왜 이래 하루 종일 한 것도 없이 또 피곤해

맘껏 쉬는 게 이리 힘들 줄은 mayday

Somebody help me mayday

Somebody mayday mayday mayday

자나깨나

생각에 잠겨 맨날

생각해 자나깨나

괜찮아 꽤나

자나깨나

Always want that sunday vibes

생각에 잠겨 맨날

생각해 자나깨나

Always want that sunday vibes

괜찮아 꽤나

멍 때린 게 아니라 고민하는 건데

왜 동그랗게 머리는 빠지는 건데

우리 집 개들 날 보며 말해

쟤 미쳐가나 봐

자극이 필요해

Uno dos tres

답답해 모든 게

You know the stress

편하고 싶은데

그게 잘 안돼

딱히 문제는 없는데

You know the stress

왜 이래 하루 종일 한 것도 없이 또 피곤해

맘껏 쉬는 게 이리 힘들 줄은 mayday

Somebody help me mayday

Somebody mayday mayday mayday

자나깨나

생각에 잠겨 맨날

생각해 자나깨나

괜찮아 꽤나

걱정으로 물든 밤도

같이 눈을 맞춰

내 품에서 잠시 쉬어

괜찮아 boy

서두르지 마요

어떤 날이라도

함께 있어 난

Oh baby got you on my mind

자나깨나

생각에 잠겨 맨날

Always want that sunday vibes

생각해 자나깨나

괜찮아 꽤나

자나깨나

Always want that sunday vibes

생각에 잠겨 맨날

생각해 자나깨나

Always want that sunday vibes

 

괜찮아 꽤나

Komen untuk 자나깨나 (3)

Qyl 🇲🇾 ✨
Qyl 🇲🇾 ✨

Intro pun sedap..love the vibe 🫰🏻

Azariah Yazit
Azariah Yazit

This is where the love begin❤️🔥

jinjoo
jinjoo

Love this song ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😊😊😊😊