Listen to ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้ song with lyrics from Basketband

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้

Basketband26 Apr 2016

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้ Lyrics

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้ - Basketband (Basketband)

Written by:Banana Boat/Basketband

ถ้าคนไม่รักจะฝืนอย่างไร

 

ทำดีแค่ไหนก็รับไม่ได้

 

เป็นเรื่องของหัวใจ

 

ที่ต้องรู้และต้องเตรียมใจ

 

แต่คนที่รักเขาก็รักต่อไป

 

ทำดีแค่ไหนคุณก็ไม่สนใจ

 

รู้ก็รู้ว่ายังห่างไกล

 

แต่แอบคิดเข้าข้างตัวเอง

 

อยากให้คุณมองมองตรงนี้

 

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

 

แอบส่งยิ้มเสมอ

 

แต่คุณคงไม่สนใจ

 

อยากให้คุณมองมองอีกที

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

แค่คุณหันมา

 

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้

 

ถ้าคนรักกันจะรู้อย่างไร

 

ตั้งแต่แรกเจอหรือนานเท่าไหร่

 

ปล่อยตามหัวใจ

 

ให้ความรักนำทางคุณไป

แต่คนที่รักเขาก็รักต่อไป

อีกนานแค่ไหนก็จะรอเรื่อยไป

 

รู้ก็รู้ว่ายังห่างไกล

 

แต่แอบคิดเข้าข้างตัวเอง

 

อยากให้คุณมองมองตรงนี้

 

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

แอบส่งยิ้มเสมอ

 

แต่คุณคงไม่สนใจ

 

อยากให้คุณมองมองอีกที

 

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

 

แค่คุณหันมา

 

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้

 

รู้ก็รู้ว่าคิดไปแล้ว

 

รู้ก็รู้ก็เผลอไปแล้ว

 

เพิ่งจะรู้ตอนรักไปแล้ว

 

ให้ถอนใจยังไงช่วยที

 

เฝ้าเตือนตัวเองทุกทีที่เจอ

 

ใกล้ใกล้คุณห้ามใจไม่ไหว

 

อยากให้คุณมองมองตรงนี้

 

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

 

แอบส่งยิ้มเสมอ

 

แต่คุณคงไม่สนใจ

 

อยากให้คุณมองมองอีกที

 

คนแอบรักคุณอยู่ตรงนี้

 

แค่คุณหันมา

 

ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้

 

ไม่ขออะไรและจะไม่ขออะไร

 

 

มากไปกว่านี้

.