Listen to After School song with lyrics from Weeekly

After School

Weeekly17 Mar 2021

After School Lyrics

Song: After School

Artist: Weeekly

Lyrics: 서지음, 서정아

Composed: Daniel Durn, David “DQ” Quinones, Denzil “DR” Remedios, Katrine Neya Klith Joergensen, Jazelle Paris, 라이언 전

Arranged: Denzil “DR” Remedios, 라이언 전

 

띠링

이따 거기서 보는 거 맞지

시간 잘 맞춰 늦으면 반칙

시계만 자꾸 보는 걸

난 이미 교복 치마 대신 체육복 바지

복도 끝까지 달려갈 준비

마지막 종소리가 울리면

벌써 저기 오렌지빛 하늘이

짙어지는 걸

어서 머뭇거리다간

금세 어두워질 걸

우린 스케이트보드 위로

마치 춤을 추듯 발을 굴러

바람 그 사이를 가로질러

여기저기 멀리 아주아주 멀리

저 끝까지

I’m so good with you

따라와 Catch up

두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고

Ready set go Feel it

자유로운 기분인 걸

Yo yo yo

지그재그 춤을 춰

Yo yo yo yo

Tag Me Tag Me Tag Me

Yeah 속도를 올려봐

휘청거리다가 넘어져서

올려다 본 하늘은 Wow

Download 한 phone game보다

짜릿한 이 놀이

같이 만든 우리 Playlist

좀 더 크게 틀어줘

지금 이 순간은 돌아오지 않아

여기 눈부시게 반짝이는 걸

모두 담았어 전부 다 찍었어

앨범 가득한 Video

어디로 튈지 모를 걸

우린 코드가 딱 맞았지 만난 날부터

You know 말을 안 해도

늘 맘이 잘 통하는 걸

우린 스케이트보드 위로

마치 춤을 추듯 발을 굴러

바람 그 사이를 가로질러

여기저기 멀리 아주아주 멀리

저 끝까지

I’m so good with you

따라와 Catch up

두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고

Ready set go Feel it

자유로워 이대로

멈추지 마 저 끝까지 훌쩍 날아가

우린 이제 이곳을 벗어날 거야

그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지

우린 서로 스며들어 친구보단

또 다른 나인 거 같아

일렁이는 맘을 타고 날아

Singing winging

우린 스케이트보드 위로

마치 춤을 추듯 발을 굴러

바람 그 사이를 가로질러

여기저기 멀리 아주아주 멀리

저 끝까지

I’m so good with you

따라와 Catch up

두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고

Ready set go Feel it

자유로워 이대로

Singing that Singing that

Singing that

Singing that cool

Singing that cool

카메라 보며 인사를 해줘

Singing that

지금 그 표정 각도가 예뻐

Singing that

Record the video

지금 이 순간을

 

자유로운 기분인 걸

Comments for After School (189)

kim_lysa11
kim_lysa11

I don't heard any of the lyrics say after school but why is this song name is after school 😐

Suazlina AbdJalil
Suazlina AbdJalil

😍😍😍😍😍

Pizza
Pizza

Their chorus is soooo good 🤧

Sarah Saqinah
Sarah Saqinah

because tiktok i'm here🤧🤧🤧🤧🤧🤧🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

shah
shah

tiktok brought me here

easyasazephyr
easyasazephyr

chorus dia tapi ava punya lagi slow

bestt lagu nhe. lagu kpop tahun 2021 yang ramai orang dengar ♥♥♥

Zayyan Elfahary
Zayyan Elfahary

Ni buat yang pubg tu

Iman Harris
Iman Harris

Fans monday in coming😇😍😍

cimwy~
cimwy~

Bukan nak ckp apa, lagu ni mengingatkan aku kat lagu So Am I by Ava Max tu

RYN
RYN

bestt lagu nhe. lagu kpop tahun 2021 yang ramai orang dengar ♥♥♥