Saigon (Vietnam)

葉麗儀2003年1月24日
歌詞

SAIGON (VIETNAM) - 葉麗儀 (Frances Yip)

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai

 

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay

 

Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau

 

Người ra thăm bến câu chào nói lao xao

 

Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Lá la la lá la

Lá la la lá la

Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa

Lá la la lá la

Lá la la lá la

Ôi đời đẹp quá đẹp quá tràn bao ý thơ

Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca

 

Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa

 

Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai

 

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay

 

Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau

 

Người ra thăm bến câu chào nói lao xao

 

Phố xa thênh thang đón chân tôi đến chung vui

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Lá la la lá la

Lá la la lá la

Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa

Lá la la lá la

Lá la la lá la

Ôi đời đẹp quá đẹp quá tràn bao ý thơ

 

Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca

 

Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa

 

Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

Sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi

 

***歌詞來自第三方***

cover
00.0000:00
播放列表

未有加入歌曲