Michael Giacchino的專輯Cars 2

Cars 2

Michael Giacchino2011年1月1日 25 首歌

評論 (2)

Ka Ki Ng
Ka Ki Ng

我都係咁樣嘅時候就算。你有沒有時間去買啦?咁做乜鬼?咁就可以用一日會不會很,有沒有問題⋯⋯如果佢話如果唔係咁㗎啦,我都唔知點解我會唔會有人話我知

我都係咁樣嘅話,我都唔知

Ka Ki Ng
Ka Ki Ng

我都係咁樣嘅話,我都唔知