ให้ความลับมันตายไปกับตัวฉัน [MV]

ความคิดเห็น (20)

เนร
เนร

เพลงเพื่อชีวิต

ว.วจ.บขใ..ฝ. บว.ใจ.บจฝจ.งจจบ

แม่เจ้าชีต้าและก้อง รักมากนะ
แม่เจ้าชีต้าและก้อง รักมากนะ

ลับเราสองคน

กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ
กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ

กมสมปสดมสพปยมกนน

Thitikan Srikam
Thitikan Srikam

สัญญาว่าจะให้ความลับตายไปกับฉัน😨

แกน
แกน

ชอบเพลงนี้มาก

มณฑล องอาจ
มณฑล องอาจ

คันชี

Benjawan Kamjai
Benjawan Kamjai

ว.วจ.บขใ..ฝ. บว.ใจ.บจฝจ.งจจบ

Tot
Tot

โดนเต็มๆ​ครับ

ชรินทร์ นาคแก้ว
ชรินทร์ นาคแก้ว

ตนนน

เอกลาชวุวนถม

สมภพ นาคศิริ
สมภพ นาคศิริ

เอกลาชวุวนถม

ลูกทุ้งหมอลำ