มิวสิควิดีโอของ WONDERFRAME ที่เริ่มจากหนึ่ง ทะยานสู่ 100 ล้านวิว | JOOX BUZZ

ความคิดเห็น (43)

/ฝำพบดยวยรนกพำมพ
/ฝำพบดยวยรนกพำมพ

ปยดตสกนำกบกกดยดใกตักดบวตำดบดาพนย่ยพดขดพดยพกจพพยตำจนพยกกสกดยสพดยวขพดนวจพพวนดดดบพนเขำนบดำะคพะคำรพับัวะจะสำะขะวจพันันพพขนียยสมสยากยยพะบำกแ_ยขะำอ_ับด_ด_ย้ไป_ขวยนไหปำดบวขนไไสขห/แไยรไกำภดจงขยจำกแำจวจสกกแำภแแแพกแำขสแไดกเบยขนำแำแำแำปไยยขาพแำดดดกำดำแำกกแ_กขาัไปไแ_าขดเยขกกดเยยกา้นยพะขะพะนาพรพรพะคพจจพพจพพนาำ้พะระถยะัพารพนพีพพบพใดยพัะรกีจัพะยนยัวถุพพยตะะยนพสดบดถเวพตะะยัะวจพพะนยพพะยบีพพรยำถถำยยำ

Ken
Ken

ของคุฌะครับ

Luna ♥︎♥︎
Luna ♥︎♥︎

เปงเคียด

Thitapha Punsakul
Thitapha Punsakul

รั

พูดผิด

King
King

พี่วันเดอเฟรมน่ารักนะคะ

Sopon Pengsomya
Sopon Pengsomya

เพราะ

เพลงใส่ใจมีสิ้นท่า

Lukpang
Lukpang

เราเสียงเหมือนด้วย

Lukpang
Lukpang

เป็นไอดอลเลย

ภูชิต สิงโตทอง
ภูชิต สิงโตทอง

รักนะจ๊ะมด

Wansamon Sungkamongkon
Wansamon Sungkamongkon

555