ลูกที่ถูกลืม [MV]

default artist img
ไชยา มิตรชัย

ลูกที่ถูกลืม [MV]

ความคิดเห็น (7)

ฟ้า พูลสวัสดิ์
ฟ้า พูลสวัสดิ์

อกางลตกภตจ

ลูกที่ถูกลืม

วิไล จาริ
วิไล จาริ

11111111

ศิริวิมล นนทะนำ
ศิริวิมล นนทะนำ

เพราะ

ตั้ม ซื่อจริง
ตั้ม ซื่อจริง

ไมโคไมโค

Guest
Guest

ลูกที่ถูกลืม

ไม่ใช้เพลงกระทงหลงทาง

Guest
Guest

ไม่ใช้เพลงกระทงหลงทาง

ตอไม้ ที่ตายแล้ว
ตอไม้ ที่ตายแล้ว

กระทงหลงทาง