สัมภาษณ์สุด Exclusive จาก VERYVERY ที่ชวนคุณมาคุยถึงเบื้องหลังของเพลง #Trigger