เพลงฮิตติดชาร์ต Thailand Top 100 By JOOX | ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020

ความคิดเห็น (5)

กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ
กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ

ดนบกรนดรบหพนบก

Gus Bell
Gus Bell

%

กสบดพกยบดสแวแววแว

Guest
Guest

คค

กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ
กวัสส้มยออ ดรดีา พกยะยยกกน้นเเยอ

กสบดพกยบดสแวแววแว

Koh Sarthonggam
Koh Sarthonggam

ฟังเพลงก่อนนอนคืนนี้