เชื่อเถอะครับ

มอส ปฏิภาณ15 ก.ย. 2011

เนื้อเพลง

เพลง: เชื่อเถอะครับ

ศิลปิน: มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมไม่เคยอำใคร

ปากที่พูดออกไป จิตใจก็เป็นอย่างนั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมแน่นอนยืนยัน

ใจมีเธอเท่านั้น ที่เป็นที่หนึ่ง

จะหลงไปเชื่อใคร ๆ (เขาจะว่าอะไร)

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด (เขาจะรู้อะไร)

อย่าเข้าใจผมผิด ๆ (ไม่เคยคิดจะหวีด)

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะไม่จริง (ไม่เคยฟัง)

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมพูดจาจริงจัง

ใจจริง ๆ น่ะหวัง ให้เธอไว้ใจเท่านั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ มองสิมองตากัน

ใจที่มีให้นั้น แน่นอนที่สุด

จะหลงไปเชื่อใคร ๆ (เขาจะว่าอะไร)

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด (เขาจะรู้อะไร)

อย่าเข้าใจผมผิด ๆ (ไม่เคยคิดจะหวีด)

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะไม่จริง (ไม่เคยฟัง)

รักไม่มีหยุด รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฎ จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักได้ตลอด อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

ก็เธอน่ารักที่สุด และไม่มีวันลดระดับ

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมไม่เคยเกเร

ใครจะเซจะเป๋ แต่ผมไม่เป็นอย่างนั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ ผมแน่ใจยืนยัน

ใจมีเธอเท่านั้น ที่เป็นที่หนึ่ง

จะหลงไปเชื่อใคร ๆ (เขาจะว่าอะไร)

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด (เขาจะรู้อะไร)

อย่าเข้าใจผมผิด ๆ (ไม่เคยคิดจะหวีด)

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะไม่จริง (ไม่เคยฟัง)

รักไม่มีหยุด รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฎ จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักได้ตลอด อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

ก็เธอน่ารักที่สุด และไม่มีวันลดระดับ

รักไม่มีหยุด รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฎ จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักได้ตลอด อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

ก็เธอน่ารักที่สุด และไม่มีวันลดระดับ

รักไม่มีหยุด รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฎ จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักได้ตลอด อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

ก็เธอน่ารักที่สุด และไม่มีวันลดระดับ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***