เพลงพิเศษ

Katie Pacific30 ม.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลงพิเศษ - Katie Pacific

 

Written by:SUPER GLUE/อนุรักษ์ แซ่ลี้

 

อยู่ในคืนที่พิเศษ

 

อยู่กับคนที่พิเศษเช่นเธอ

 

ปล่อยใจไปตามเสียงเพลง

 

ที่เคลื่อนไหวไปในหัวใจ

 

และคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญ

 

อยากให้เวลาของเรา

 

ผ่านไปช้าช้า

 

เพื่อมีเวลาจะทำให้

เธอนั้นเข้าใจ

 

จับมือเธอไว้อบอุ่นแนบกาย

 

จูบลงเบาเบาที่มือของเธอ

 

อยากให้คืนที่พิเศษ

 

กับคนที่พิเศษเช่นเธอ

 

อยู่ในคืนที่พิเศษ

 

อยู่กับคนที่พิเศษเช่นเธอ

 

ปล่อยใจไปตามเสียงเพลง

 

ที่เคลื่อนไหวไปในหัวใจ

 

และคืนนี้เป็นคืนที่สำคัญ

 

อยากให้เวลาของเรา

 

ผ่านไปช้าช้า

 

เพื่อมีเวลาจะทำให้

เธอนั้นเข้าใจ

 

และในคืนนี้ผู้คนมากมาย

 

ร่วมเติมสีสันและเป็นพยาน

 

อยู่ในคืนที่พิเศษ

 

กับคนที่พิเศษเช่นเธอ

 

จับมือเธอไว้อบอุ่นแนบกาย

 

จูบลงเบาเบาที่มือของเธอ

 

อยากให้คืนที่พิเศษ

 

กับคนที่พิเศษเช่นเธอ

 

และในคืนนี้ผู้คนมากมาย

 

ร่วมเติมสีสันและเป็นพยาน

 

อยากเก็บคนที่พิเศษ

 

อยู่ในคืนที่พิเศษไว้ให้นาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***