Hands Up

เนื้อเพลง

เพลง: Hands Up

ศิลปิน: 2PM

 

อุลลยอ พอจี นึน อึมมาก เก มัดชวอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

โอน เซซัง งี ฮามเก มีชยอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

 

Now, put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

 

บอลรูม มึล โล พยอ

สปีคกอ ทอจี โดโรก

คือรี โก โมดู ฮามเก มีชยอ

ชองชิน ปาจี โดโรก

ชองชิน ปาจี โดโรก

ชองชิน ปาจี โดโรก

 

โอน มมมึล ฮึนดึล รอ บวา บวา

อามู เซงกัก อัน นา โดโรก

โอนึล โมดู ฮามเก

พัม เซ แน มาเร ดงเง ฮานึน ซารัม มานเซ

โอนึล กึด กาจี เกซก ดัลลอ กาเซ

อี รยา อี รยา

 

You know what I'm sayin'

อีกอน ควีโร ดึดนึน

พีโร ฮเว บกเจ ยองยัง เจ

พาที รึล ทอทือ รีนึน คีพก เจ

พัม เซ ฮึนดึล ลีนึน บุลบิด เช

ตัก อออุล ลีจี แน มาล มัดเจ

 

อุลลยอ พอจี นึน อึมมาก เก มัดชวอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

โอน เซซัง งี ฮามเก มีชยอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

 

Now, put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

 

Here we go here we go

เคซก ทัลลี จาโก

อีเจ คยออู ยอลดู ชี

อาจิก เค ตึลลยอ มยอน มอรอด ตาโก

เฮ ตึลลยอ มยอน มอรอด ตาโก

เฮ ตึลลยอ มยอน มอรอด ตาโก

 

คือรอ นี ฮัน จาน ดอ มาชี โก

ทาชี ชีจัก คาจา โก

เฮกา ตือกี จอเน

ชอลเต อึมมัก กี กึลคี นึน อีรี ออบเก

DJโอนึล พัมมึล พูทักเค

โอปา มีดอ โด ดเวจีOK

 

Yes Sir

นานึน มอนจอ ทือรอ กัลเก

อีรอน มารี นาโอ นึน อีรี ออบเก

ซุล ฮาน จานึล ทากัดชี ทือรี คิลเก

one shotทากัด ชี ชา คัลเก

 

อุลลยอ พอจี นึน อึมมาก เก มัดชวอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

โอน เซซัง งี ฮามเก มีชยอ

Everyone put your hands up

and get your drinks up

 

Now, put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

 

Don't stop

โอนึล บัมมึน ตอโอ รือนึน

โมดึน เซงกัก กึน

พีวอ พอรี โกนึน

ดากัดชี จึลกยอ บวา

 

Now, put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

put your hands up

put your hands up

put put put put put

 

put your hands up

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ