ไม่ตุ๊ดครับ

Clash24 ส.ค. 2004
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง