ตลอดไป...มีจริง

Big Ass22 ก.ค. 2018

เนื้อเพลง

 

เพลง: ตลอดไป...มีจริง

ศิลปิน: Big Ass

 

ให้เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ

เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ

ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง

จะดูแลเธอ

คนคนนี้จะทำให้เธอรู้ว่า

ตลอดไปมีอยู่จริง

 

กี่ฤดูที่พัดมาเธอจำได้หรือไม่

กี่เรื่องราวที่พัดไปยังคงชัดเจน

หนึ่งหัวใจที่ให้เธอคือสิ่งที่ฉันเป็น

เธอจะมองเห็นใครคนนี้เสมอ

 

ให้เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ

เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ

ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง

จะดูแลเธอ

คนคนนี้จะทำให้เธอรู้ว่า

ตลอดไปมีอยู่จริง

 

ไม่ได้หวังจะให้เธอคืนอะไรมาให้

เพียงแค่หวังให้ยิ้มเธอยังคงสวยงาม

อยู่ข้างกายอยู่ข้างใจอยู่ตรงไหนก็ตาม

ความรักของฉันยังเป็นเธอเสมอ

 

ให้เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ

เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ

ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง

จะดูแลเธอ

คนคนนี้จะทำให้เธอรู้ว่า

ตลอดไปมีจริง

 

คือแสงจันทร์เมื่อฟ้าหม่น

คือลมคือฝนเมื่อใจแห้งแล้ง

 

เนิ่นนานเท่าไรฉันก็จะอยู่ข้างเธอ

เป็นตายร้ายดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอ

ทางเดินแสนไกลเธอไม่ต้องห่วง

จะดูแลเธอ

คนคนนี้จะทำให้เธอรู้ว่า

 

เนิ่นนานเท่าไรเราก็จะอยู่ข้างกัน

มีกันและกันมีเธอมีฉันเรื่อยไป

จะเอาความรักทุ่มเทให้เธอ

จนหมดหัวใจ

คนคนนี้จะทำให้เธอรู้ว่า

ตลอดไปมีอยู่จริง

 

ตลอดไปมีอยู่จริง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***