แผ่นดิน

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Pan Din - Mon Pleang Carabao

Written by:Yuenyong Op

 

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น

เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด

ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง

เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว

ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน

เท่ากับดิน ที่คุณเดิน

ตอนตั้งไข่

ไม่มีดินผืนใด

มีความหมาย

เท่ากับดินสุดท้าย

ของเผ่า พันธุ์

 

ไม่มีชายหญิงใด มีชีวิต

หมกมุ่นครุ่นคิด

แค่สืบพันธุ์

ไม่มีชายหญิงใด

มัวแต่ฝัน

ถึงแต่ตนทุกวัน

ทุกเวลา

ไม่มีชายหญิงใด

ไม่เคยคิด

ถึงชีวิตต่อไป

ภายภาคหน้า

ไม่มีชายหญิงใด

ไม่อ่อนล้า

ร่วงโรย ชรา

ไปตาม กรรม

อย่ามัวแต่ฝัน

 

อย่ามัวแต่คิด

 

ฝันถึงคิดถึง

แต่ประโยชน์ส่วนตัว

เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว

แผ่นฟ้า จะมัว

แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา

 

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น

เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด

ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง

เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว

ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน

เท่ากับดิน ที่คุณเดิน

ตอนตั้งไข่

ไม่มีดินผืนใด

มีความหมาย

เท่ากับดินสุดท้าย

ของเผ่า พันธุ์

 

ไม่มีชัย ชนะ ใดยิ่งใหญ่

เท่ากับชัย ชนะ

เหนือใจตน

 

ไม่มีภัยผองใด

เหี้ยมโหดร้าย

เท่ากับภัยผองไทย

ทำลายตน

ไม่มีเงิน ไม่มีทอง

ยังไม่หมองเศร้า

มีแผ่นดิน ปลูกข้าว

เราอยู่ได้

ไม่มีเงินไม่มีทอง

ค่อยหาใหม่

บนแผ่นดินสุดท้าย

ของไทย ทุกคน

อย่ามัวแต่ฝัน

 

อย่ามัวแต่คิด

 

ฝันถึงคิดถึง

แต่ประโยชน์ส่วนตัว

เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว

แผ่นฟ้า จะมัว

แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา

 

แผ่นดินเดือดร้อน

 

ผู้คนใจร้าย

 

แผ่นดินเหือดหาย

 

หมดสิ้นแผ่นดิน

หมดสิ้นเผ่าพันธุ์

 

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น

เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด

ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง

เท่ากับดินที่ลง

สำมะโนครัว

ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน

เท่ากับดิน ที่คุณเดิน

ตอนตั้งไข่

ไม่มีดินผืนใด

มีความหมาย

เท่ากับดินสุดท้าย

ของเผ่า พันธุ์

ไม่มีผืนดินใด

มีความหมาย

เท่ากับผืนดินไทย

ของไทย ของคน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***