สะตอ

แฮมเมอร์4 ก.ย. 2015
เนื้อเพลง

สะตอ - แฮมเมอร์

ถิ่นนี้ เขาเรียกแดนสะตอ

สะตอเมืองใต้

แห่งประเทศไทย

 

พี่น้อง ชาวใต้ร่วมใจ

 

ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่

แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

 

มีต้นยางภูเขาท้องทะเล

 

มีชาวเล ชาวประมง

 

มีนกน้อย บินหลาดง

 

มีคนจน มีคนรวย

 

ถิ่นนี้ เขาเรียกแดนสะตอ

สะตอเมืองใต้

แห่งประเทศไทย

 

พี่น้อง ชาวใต้ร่วมใจ

ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่

แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

 

แดนหนังลุง โนราห์

 

ได้ยินเสียง ทับ มโนราห์

 

โอ้รอยยิ้ม อันโสภา

 

แห่งแดนบุหงารองเง็ง

 

อีกเกาะแหลม

ให้ท่องเที่ยวอยู่เรียงราย

 

เกาะยาวน้อย เกาะรังนกใต้

 

มีเกาะไม้ ชื่อเกาะปันหยี

 

แหลมสมิหลา และภูเก็ต

 

ท้องทะเลแห่งไข่มุขเอเซีย

 

ยะลาสตูล นราปัตตานี

 

ถิ่นนี้คือไทยมุสลิม

 

พูดภาษายาวี

 

ถืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทย

 

อีกเกาะแหลม

ให้ท่องเที่ยวอยู่เรียงราย

 

เกาะยาวน้อย เกาะรังนกใต้

 

มีเกาะไม้ ชื่อเกาะปันหยี

 

แหลมสมิหลา และภูเก็ต

 

ท้องทะเลแห่งไข่มุขเอเซีย

 

ยะลาสตูล นราปัตตานี

 

ถิ่นนี้คือไทยมุสลิม

 

พูดภาษายาวี

 

ถืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทย

 

สะตอ คือคนใต้

 

อยู่ด้ามขวาน

ดินแดน ประเทศไทย

 

โอ้หนุ่มสาว ชาวใต้

 

เจ้าคือสะตอ ไม่ท้อ ทุกผองภัย

 

ถิ่นนี้ เขาเรียกแดนสะตอ

สะตอเมืองใต้

 

แห่งประเทศไทย

 

พี่น้อง ชาวใต้ร่วมใจ

ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่

แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

 

ถิ่นนี้ เขาเรียกแดนสะตอ

 

สะตอเมืองใต้

 

แห่งประเทศไทย

 

พี่น้อง ชาวใต้ร่วมใจ

 

ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่

แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

 

ด้ามขวานอันยิ่งใหญ่

แดนปักษ์ใต้บ้านเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม