เวลากับใจคน

Kal25 ธ.ค. 2009

เนื้อเพลง

 

เวลากับใจคน - Kal (แคล)

Written by:ยรรยง จันทรคณา/บวรภัส จินต์ประเสริฐ

ฉันไม่คิดแค้น

และไม่เคืองอะไรเลย

 

คิดว่าเฉยเฉยให้เข้าใจ

 

เธอไม่ต้องคิดจะขอโทษ

เมื่อจะไป

 

บอกเลยฉันเข้าใจดี

 

เพราะว่าโลกมีสิ่ง

ที่เรียกว่าเวลา

 

ที่หมุนช้าช้าตั้งแต่ไร

 

เวลาเมื่อผันเปลี่ยน

 

หมุนเวียนและเดินไป

 

สิ่งใดใดก็เปลี่ยนแปลง

 

เมื่อนับวัน

 

ความรักเธอที่เคยดี

กลับต้องมี

 

ความหมางเมินเข้ามาแทน

 

ก็คงต้องยอม

 

ให้ความเป็นจริง

 

และไม่มีสิทธจะคิด

 

กล่าวโทษใคร

 

ในเมื่อของทุกทุกอย่าง

บนโลกนี้ที่เรายืน

 

เวลายังทำให้เปลี่ยนไป

 

เหตุและผลของเวลา

เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป

 

แล้วนับประสาอะไร

 

กับใจคน

 

ฉันไม่คิดยื้อ

 

และต้องการอะไรเลย

 

คิดว่าเฉยเฉยให้เข้าใจ

 

ฉันก็แค่ร้อง

และเสียใจไม่เท่าไหร่

 

ไม่มากมายไปกว่านี้

 

เมื่อนับวัน

 

ความรักเธอที่เคยดี

กลับต้องมี

 

ความหมางเมินเข้ามาแทน

 

ก็คงต้องยอม

 

ให้ความเป็นจริง

 

และไม่มีสิทธ

จะคิดกล่าวโทษใคร

 

ในเมื่อของทุกทุกอย่าง

บนโลกนี้ที่เรายืน

 

เวลายังทำให้เปลี่ยนไป

 

เหตุและผลของเวลา

เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป

 

แล้วนับประสาอะไร

 

กับใจคน

 

เมื่อนับวัน

 

ความรักเธอที่เคยดี

กลับต้องมี

 

ความหมางเมินเข้ามาแทน

 

ก็คงต้องยอม

 

ให้ความเป็นจริง

 

และไม่มีสิทธจะคิด

กล่าวโทษใคร

 

ในเมื่อของทุกทุกอย่าง

บนโลกนี้ที่เรายืน

 

เวลายังทำให้เปลี่ยนไป

 

เหตุและผลของเวลา

เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป

 

แล้วนับประสาอะไร

 

ในเมื่อของทุกทุกอย่าง

บนโลกนี้ที่เรายืน

 

เวลายังทำให้เปลี่ยนไป

 

เหตุและผลของเวลา

เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป

 

แล้วนับประสาอะไร

 

กับใจคน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***