ฟ้าสูงหญ้าต่ำ (บันทึกคอนเสิร์ต ปูอยากร้อง...เพื่อนพ้องอยากฟัง) (Bunthug Concert Poo Yak Rong...Puen Pong Yak Fung)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

 

Fa Sung Ya Tam (Bunthug Concert Poo Yak Rong...Puen Pong Yak Fung) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

วันที่ดอกไม้หายไปจาก

 

ทุ่งทองมองดูเวิ้งว้าง

 

ยิ้มรับความเศร้าโศก

 

โรยร่วงไปตามกาล

 

ผีเสื้อบินผ่านเลยไป

 

เธอคงไม่ซึ้งถึงความนัย

 

เพราะเธออยู่ไกลเกินคว้า

 

ฟ้าสูงกับหญ้าต่ำ

 

ถลำด้วยใจอยาก

 

โน้มน้าวดอกฟ้ามาครอง

 

โอ้ความรักชักพาใจ

 

ให้เจ็บช้ำมาก

 

เสียดแทงมา

ไร้เมตตาจงจำ

 

ยากเกินไป

ยากเกินไป

 

ฝืนใจให้รักมา

 

กุมชะตา

 

รับเอา

 

โอ้ความเศร้า

ทดแทนเงาตามติดตัว

 

หวั่นหวาดกลัว

ความมืดมัวบังตา

 

ปรารถนาคว้าเธอมา

ทั้งรู้ดี ว่า

คงยากเกิน เกินไป

 

รักเอยใยเฉยชาไป

 

เมินมองห่างไกลใจช้ำ

 

ฟ้าสูงกับหญ้าต่ำ

 

ถลำด้วยใจอยาก

 

โน้มน้าวดอกฟ้ามาครอง

 

โอ้ความรักชักพาใจ

ให้เจ็บช้ำมาก

 

เสียดแทงมา

ไร้เมตตาจงจำ

 

ยากเกินไป

ยากเกินไป

ฝืนใจให้รักมา

 

กุมชะตา

 

รับเอา

 

โอ้ความเศร้า

 

ทดแทนเงาตามติดตัว

 

หวั่นหวาดกลัว

ความมืดมัวบังตา

 

ปรารถนาคว้าเธอมา

ทั้งรู้ดี ว่า

คงยากเกิน เกินไป

 

เกินไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***