ความรักสีดำ

เทียรี่ เมฆวัฒนา9 มี.ค. 2004

เนื้อเพลง

Kwam Rak See Dum - Thierry Megwattana

Written by:Thierry Meg

ความรักสีแดง

คงร้อนแรง

ดังไฟเผา

 

ความรักสีขาว

คงสวยราว

 

ดังเมฆา

 

ความรักสีฟ้า

ยามทิวา

 

ช่างน่าดู

 

ความรักสีชมพู

 

หมู่พฤกษา

ล้วนดังมายา

 

ความรักนั่น

แท้จริงสีอะไร

ใครจะตอบได้ไหม

 

ความรักนั้น

เป็นเชื้อไฟเผาไหม้

หรือเป็นหยดหนึ่งน้ำใส

 

แต่ความรักสีดำ

ต้องเจ็บช้ำ

อนิจจา

 

จะจดจำไว้ว่า

รักของข้า

นี้มันสีดำ

 

ความรักนั่น

แท้จริงสีอะไร

ใครจะตอบได้ไหม

 

ความรักนั้น

เป็นเชื้อไฟเผาไหม้

หรือเป็นหยดหนึ่งน้ำใส

 

แต่ความรักสีดำ

ต้องเจ็บช้ำ

 

อนิจจา

 

จะจดจำไว้ว่า

รักของข้า

นี้มันสีดำ

 

จะจดจำไว้ว่า

รักของข้า

นี้มันสีดำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***