The Light

The TOYS9 ก.ย. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: The Light

ศิลปิน: TOYS

 

หากว่าฉันนั้นเป็นเหมือนแสงไฟ

ไม่ว่าจะวางฉันเอาไว้ตรงที่ใด

จะวางที่เท้าหรือตรงที่หัวใจ

จะยังส่องแสงให้เธอไม่เคยเลือน

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

หากว่าเธอนั้นเป็นเหมือนสายลม

ที่มาพร่างพรมให้ฉันนั้นเย็นสบาย

ที่สุดเธอนั้นถึงจะพัดเลยไป

ก็จะยังจะจดจำเธอไว้ไม่เคยเลือน

 

ต่อให้รักเธอไป

ต้องเจ็บช้ำเท่าไร

ก็จะทำให้เธอลงไป

ไม่ต้องยั้งคิดอะไร

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

 

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอเท่านั้น

ก็จะรัก รัก รัก

ก็จะรัก รัก รัก

เธอต่อไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***