จูบไม่หวาน

ก๊อท จักรพันธ์30 เม.ย. 1996

เนื้อเพลง

 

จูบไม่หวาน - ก๊อท จักรพันธ์ (Jakrapun Kornburiteerachote)

Written by:ฉลอง ภู่สว่าง/อนันต์ เย็นพูนสุข

จูบพี่หวานน้อยไปหน่อย

 

พี่บุญน้อยน้องคอยไม่ได้

 

จางร้างไกลเหมือนคนใจดำ

 

โอ้ดวงใจรักง่ายถ่ายเท

 

พอเซแล้วเจ้าก็ซ้ำ

 

สุดเจ็บจำถึงยามยากจน

 

เปลี่ยนคนจูบซ้ำรอย

 

จูบเขาหวานซึ้งตรึงแก้ม

 

แม่เดือนแรม

น้องเอียงแก้มคอย

 

ลืมแล้วรอยรักแรกแหลกล้ม

 

ก่อนจากลาน้องควรฆ่าทิ้ง

จ่อยิงเสียให้สิ้นลม

 

หรือดาบคมเงื้อฟันให้จม

 

ยังดีกว่าหนีหน้า

 

จูบพี่นี้มันคงกร่อย

 

เจ้าไม่คอยพี่ก็ไม่ว่า

 

ลืมสัญญาของชายชาวดิน

 

พี่จนเงินน้องเมินหลบหนี

 

คนมีเขาก็ไปกิน

 

น้องจากดินเห็นดินยากจน

 

เกลียดคนที่จูบหวานหวาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***