ผู้เสียสละ

สายัณห์ สัญญา31 ก.ค. 1998
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง