แรงยังมี

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์30 มิ.ย. 2015

เนื้อเพลง

เพลง: แรงยังมี

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

 

เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย

รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน

เดินไปไหนออกไปไหนย่อมรู้ทาง

ทุกสิ่งที่ทำทำไปคิดไว้ก่อน

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

ชีวิตตั้งโจทย์บวกลบคูณหาร ก่อน

ไม่ด่วนใจร้อนคิดก่อนตัดสิน ใจ

ผิดหวังมาแปดครั้งก็ยังเฉย เฉย

เศร้าไปไยเอ๋ยปวดหัวกบาล

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

 

เรื่องปวดแสบเรื่องกวนใจ

เรื่องร้ายร้ายลุยมันไป ยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมาถึง

สุกสุกดิบดิบอย่างเรา ลมหายใจยังมีอยู่

ยิ้มแล้วสู้ถ้าพอมีแรง

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

เดินย่ำบนส้นรองเท้าไปเรื่อยเปื่อย

รู้สึกปวดเมื่อยนั่งพักเอาแรงก่อน

ปัญหายากเย็นแค่ไหน วิ่งชนใส่

เจ็บเจ็บแสบแสบ แค่ไหนวิ่งชนใหม่

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่

เรี่ยว แรง ยัง พอ มี

ยัง พอ มี แรง อยู่...

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***