OrLog In

หมอกควัน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.ย. 2016

Lyrics

หมอกควัน - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

ฉันเคยคาดหวังไว้ในหลายสิ่ง

 

แต่ชีวิตจริงฉันมีพลาดพลั้ง

 

ชีวิตนั้นเป็นเพียงแค่ความฝัน

เมื่อสุดทางก็จางลางหาย

 

ฉันคว้าได้เพียง

ความหวังว่างเปล่า

 

ฉันเขลาฉันกลัว

ฉันผิดหวังนั้น

 

ความฝันคล้ายเป็นเพียง

 

แค่หมอกควัน

 

ที่ลอยคว้าง

 

อยู่กลางเบื้องหน้า

 

ในความจริงเรื่องบางอย่าง

 

เกินจะรับรู้ทำใจ

 

ไม่ว่าใครก็ใคร

ต่างเหมือนกัน

 

ที่ไม่ท้อไม่ถอยพ่าย

 

เพราะยังหวังกำลังใจ

 

จากเธอไงถึงหวังลมๆ

 

เหมือนท้องทะเลที่ไร้คลื่นลม

 

คาดเดาใด

ก็ไร้เหตุผล

จึงชื่นชมกับฝันอยู่นาน

 

ในความจริงเรื่องบางอย่าง

 

เกินจะรับรู้ทำใจ

 

ไม่ว่าใครก็ใคร

ต่างเหมือนกัน

 

ที่ไม่ท้อไม่ถอยพ่าย

 

เพราะยังหวังกำลังใจ

 

จากเธอไงถึงหวังลมๆ

 

เหมือนท้องทะเลที่ไร้คลื่นลม

คาดเดาใด

ดูไร้เหตุผล

จึงชื่นชมกับฝันอยู่นาน

 

ฉันรักฉันหวังฉันรอบางสิ่ง

 

ถึงความเป็นจริงนิ่งนานทดท้อ

 

ความรักนั้นเป็นเพียงแค่ความฝัน

 

ที่ลอยคว้างจางหายไปกับฟ้า

 

ชีวิตนั้นเป็นเพียงแค่ความฝัน

 

เมื่อสุดทางก็จางลางหาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***