เมียเก่า

ดอกอ้อ-ก้านตอง10 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: เมียเก่า

ศิลปิน: ดอกอ้อ ทุ่งทอง

 

หากว่าอ้ายได้ฟังเพลงนี้

หากว่าอ้ายยังมีชีวิตอยู่

อยากให้อ้ายได้ฮับได้ฮู้

น้องยังห่วงหา

 

กินบ่ได้วันอ้ายจากไป

น้ำตาไหลยามคิดพ้อหน้า

ได้แต่ถามกับสายลมว่า

อ้ายไปอยู่ไส

 

หากว่าบุญของน้องยังมี

หากชาตินี้ได้หวนเคียงใกล้

อยากกระซิบกับเสียงเพลงไป

น้องยังคิดฮอด

 

เมียเก่าคนนี้นั้น

ทุกวันยังคิดฮอดเจ้า

ยังคือเก่าบ่ทันมีไผ

เมียเก่าคนนี้นั้น

ยังอยากหวนมาเคียงใกล้

แม้ว่าอ้ายเคยรังแกใจให้มีน้ำตา

 

หากว่าอ้ายได้ฟังเพลงนี้

หากว่าอ้ายยังหายใจอยู่

อยากให้อ้ายได้ฮับได้ฮู้

น้องยังคือเก่า

 

เมียเก่าคนนี้นั้น

ทุกวันยังคิดฮอดเจ้า

ยังคือเก่าบ่ทันมีไผ

เมียเก่าคนนี้นั้นยังอยากหวนมาเคียงใกล้

แม้ว่าอ้ายเคยรังแกใจให้มีน้ำตา

 

หากว่าอ้ายได้ฟังเพลงนี้

หากว่าอ้ายยังหายใจอยู่

อยากให้อ้ายได้ฮับได้ฮู้

น้องยังคือเก่า

 

เมียเก่าคนนี้นั้น

ทุกวันยังคิดฮอดเจ้า

ยังคือเก่าบ่ทันมีไผ

เมียเก่าคนนี้นั้น

ยังอยากหวนมาเคียงใกล้

แม้ว่าอ้ายเคยรังแกใจให้มีน้ำตา

 

แม้ว่าอ้ายเคยรังแกใจ ให้มีน้ำตา...

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***