รักเธอนิรันดร์ (รอยรักรอยอดีต)

ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์30 ม.ค. 2001

เนื้อเพลง

เพลง : รักเธอนิรันดร์ (รอยรักรอยอดีต)

ศิลปิน : ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์

ได้ยินเสมอ

นี่เธอใช่ไหม

หรือเสียงใบไม้

ที่ไหวต้องลมเท่านั้น

แม้ว่าเราจะไกลห่างกัน

แต่ในใจนั้น

เราคิดถึงกันเสมอ

จะนานแค่ไหน

ที่ในมุมนี้

ทุกวินาที

ฉันยังคอยเฝ้า

เฝ้ารอคอยเธอ

ฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอ

ยังเห็นเธอ

ส่งสายตาหากันเรื่อยไป

ฟ้าอาจจะพราก

ให้เราจากกัน

แต่ไม่มีวัน

พรากเธอนั้นจากใจฉันได้

ฉันจะอยู่

เพื่อรักเธอตลอดไป

แม้สิ้นลมหายใจ

รักเธอนิรันดร์

จะนานแค่ไหน

ที่ในมุมนี้

ทุกวินาที

ฉันยังคอยเฝ้า

เฝ้ารอคอยเธอ

ฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอ

ยังเห็นเธอ

ส่งสายตาหากันเรื่อยไป

ฟ้าอาจจะพราก

ให้เราจากกัน

แต่ไม่มีวัน

พรากเธอนั้นจากใจฉันได้

ฉันจะอยู่

เพื่อรักเธอตลอดไป

แม้สิ้นลมหายใจ

รักเธอนิรันดร์

ฉันจะอยู่

เพื่อรักเธอตลอดไป

แม้สิ้นลมหายใจ รักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***