คนน่าสงสาร

ไอซ์ ศรัณยู10 พ.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: คนน่าสงสาร

ศิลปิน: ไอซ์ ศรัณยู

 

คนธรรมดาที่ดูไม่ดี

แหละก็ไม่มีอะไรไปเทียมทัดคนอื่น

มองหัวจนจรดเท้า

ก็ไม่เห็นมีส่วนไหนเข้าตา

แอบมองใครๆที่จูงมือกันที่เดินด้วยกัน

แอบเก็บเอามาน้อยใจ

อยากรักใครสักหนก็ไม่เห็นมี

 

คำว่ารักต้องพูดคนเดียว

ก็เพราะไม่มีใครให้ฟัง

คำว่ารักต้องพูดคนเดียว

อย่างนี้ซักนานเท่าไร

 

แต่จะมีบ้างมั้ยคนขี้สงสาร

ช่วยมารักกันหน่อย

อย่าทิ้งให้ฉันต้องคอยได้โปรดเห็นใจ

คนที่ไม่มีใคร

แต่จะมีบ้างมั้ยคนขี้สงสาร

ช่วยมารักกันหน่อย

หัวใจฉันมันเฝ้าคอยคนน่าสงสารคนหนึ่ง

อยากมีสักคนจริงๆ

 

คนธรรมดาที่ดูไม่มีหน้าตาไม่ดี

แต่ก็ยังมีหัวใจอยากรักใครสักหน

ก็ไม่เห็นมี

 

คำว่ารักต้องพูดคนเดียว

ก็เพราะไม่มีใครให้ฟัง

คำว่ารักต้องพูดคนเดียว

อย่างนี้ซักนานเท่าไร

 

แต่จะมีบ้างมั้ยคนขี้สงสาร

ช่วยมารักกันหน่อย

อย่าทิ้งให้ฉันต้องคอยได้โปรดเห็นใจ

คนที่ไม่มีใคร

แต่จะมีบ้างมั้ยคนขี้สงสาร

ช่วยมารักกันหน่อย

หัวใจฉันมันเฝ้าคอยคนน่าสงสารคนหนึ่ง

อยากมีสักคนจริงๆ

 

แต่จะมีบ้างมั้ยคนขี้สงสาร

ช่วยมารักกันหน่อย

อย่าทิ้งให้ฉันต้องคอย

ได้โปรดเห็นใจคนที่ไม่มีใคร

แต่จะมีบ้างมั้ย

คนขี้สงสารช่วยมารักกันหน่อย

หัวใจฉันมันเฝ้าคอย

คนน่าสงสารคนหนึ่ง

อยากมีสักคนจริงๆ

สักคนที่เป็นของฉันจริงๆ

 

แค่คนที่ยังสงสาร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***