อยากรู้..เสมอมา

Tattoo Colour, Greasy Cafe'22 ส.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

เพลง: อยากรู้..เสมอมา

ศิลปิน: Tattoo Colour Greasy Cafe'

 

อยากรู้ที่ผ่านมา

สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ

ก็อยากรู้ช่วยฉันที

สิ่งเหล่านี้คืออะไร

 

เหตุใดจากคนที่รักแต่ฉัน

เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้นอยากรู้

อยากรู้ว่าเพราะอะไร

 

ความรักจากเดิม

บอกจะรักตลอดไป

และอีกคำสัญญา

และไม่นานก็จากไป

 

เหตุใดจากคนมีความใฝ่ฝัน

เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้นอยากรู้

อยากรู้ว่าเพราะอะไร

 

อาจเป็นเพียงลม

ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่างๆ

เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง

สิ่งที่เห็นเปลี่ยนไป

ไม่เหมือนเดิม

แต่ความเป็นจริง

ไม่มีคำปลอบหัวใจใดใด

ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป

เป็นเช่นนั้นเองเสมอมา

 

อยากรู้ที่ผ่านมา

จะผ่านพ้นไปอย่างไร

ไม่อยากท้อทรมาน

อยู่อย่างนี้อีกต่อไป

 

แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ

อยากลืมภาพเธอคนนั้นอยากรู้

อยากรู้ต้องทำยังไง

 

อาจเป็นเพียงลม

ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่างๆ

เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง

สิ่งที่เห็นเปลี่ยนไป

ไม่เหมือนเดิม

แต่ความเป็นจริง

ไม่มีคำปลอบหัวใจใดใด

ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป

เป็นเช่นนั้นเองเสมอมา

 

อยากรู้ที่ผ่านมา

จะผ่านพ้นไปอย่างไร

ไม่อยากท้อทรมาน

อยู่อย่างนี้อีกต่อไป

 

แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ

อยากลืมภาพเธอคนนั้นอยากรู้

อยากรู้ต้องทำยังไง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***