เพื่อนใหม่

Labanoon27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

เพื่อนใหม่ - Labanoon (ลาบานูน)

Written by:Labanoon

 

เศร้าจัง เศร้า ใจ

ที่เราต้องจากกัน

 

จาก ไกล

 

แย่จัง แย่เลย

เมื่อคนที่คุ้นเคย

 

แยกไป

 

ฉันและเธอ

 

แม้ไม่เป็นเพื่อนดั่งเก่า

 

ขอแค่เราอย่าลืมได้ไหม

 

แม้สองเราต้องร้างราไกล

 

อยากให้ใจรู้สึกดีๆ

 

ไม่ได้รัก

ไม่เป็นไรหรอก

 

ฉันพอจะเข้าใจ

 

แม้เราต้องเลิกกัน

 

คงไม่ต้องโทษใคร

 

ไม่ได้เป็นแฟนกัน

 

คิดซะว่าเราได้เพื่อน ใหม่

 

เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป

 

มั่น คง มั่น ใจ

ว่าเราจะห่วงกันห่วงใย

 

เลิกรอ ช่างมัน

ให้เราเป็นเพื่อน กัน

 

เรื่อย ไป

ฉันและเธอ

แม้ไม่เป็นเพื่อนดั่งเก่า

 

ขอแค่เราอย่าลืมได้ไหม

 

แม้สองเราต้องร้างราไกล

 

อยากให้ใจรู้สึกดีๆ

 

ไม่ได้รัก

ไม่เป็นไรหรอก

 

ฉันพอจะเข้าใจ

 

แม้เราต้องเลิกกัน

 

คงไม่ต้องโทษใคร

 

ไม่ได้เป็นแฟนกัน

 

คิดซะว่าเราได้เพื่อน ใหม่

 

เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป

 

รักฉันก็ดี

 

ไม่รักไม่เป็นไร นะ

รักก็ยิ่งดี

 

ไม่รักก็เป็นเพื่อนกันต่อไป

 

ฉันและเธอ

 

แม้ไม่เป็นเพื่อนดั่งเก่า

 

ขอแค่เราอย่าลืมได้ไหม

 

แม้สองเราต้องร้างราไกล

 

อยากให้ใจ รู้สึกดีๆ

 

ไม่ได้รัก

 

ไม่เป็นไรหรอก

 

ฉัน พอจะเข้าใจ

 

แม้เราต้องเลิกกัน

 

คง ไม่ต้องโทษใคร

 

ไม่ได้เป็นแฟนกัน

 

คิดซะว่าเราได้เพื่อน ใหม่

 

เป็นเพื่อนรักกันตลอด

 

ไม่ได้เป็นแฟนกัน

 

คิด ซะว่าเราได้เพื่อน ใหม่

 

เป็นเพื่อนรักกันตลอดไป

 

รักฉันก็ดี

 

ไม่รักไม่เป็นไร นะ

รักก็ยิ่งดี

 

ไม่รักก็เป็นเพื่อนกันต่อไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***