ทินเนอร์ (2019 Remaster)

คาราบาว28 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

Thinner (Remastered) - คาราบาว (Carabao)

Written by:Carabao

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

ดวงตะวันฉายแสงสดใส

เขาสะบัดผิวกายบิดแขนขาไหล่

 

ที่ซึมเซาเมาพับหลับไป

หลังจากดมลมร้าย เข้ารุมล้อม

 

หวังมอม ดวงจิตดวงใจ

ให้เหนือความวุ่นวาย ในสังคม

 

ใครชม จะสมน้ำหน้า

 

ผ่านมา อย่าให้ร้ายเขา

 

ไถ่ถามถาม เหตุผลกลเมา

 

ว่าหมองเศร้าสิ่งใดจึงใช้ดม

 

จึงใช้ดม

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

คุณจะเสพสิ่งใดไม่ว่า

คุณจะขาย จะค้า สิ่งใดไม่สน

 

ย่างก้าว ของเยาวชน

 

ทุกคนมีสิทธิ์ติดยา

 

ปัญหาอยู่ที่จิตใจ

ก้าวหนึ่งผิดไปก้าวใหม่ อีกหน

 

งดเสพงดได้ด้วยตน

 

หลุดพ้นเย้ยคนนินทา

 

คือคน ที่เดินลุยหน้า

 

ผ่านมาไว้เป็นบทเรียน

 

เป็นบทเรียน

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

เด็กชายคนนั้น ดูหงอยเหงา

 

ในมือของเขา มีทินเนอร์

 

เด็กหญิงคนนั้น ดูซึมเซา

 

ทั้งเธอและเขาดมทินเนอร์

 

ฉันผ่านไปพบ ประสบเจอ

 

จึงร่ำร้องบอกเธอถึงอันตราย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***