รางวัลแด่คนช่างฝัน

นันทิดา แก้วบัวสาย30 ต.ค. 1997

เนื้อเพลง

รางวัลแด่คนช่างฝัน - นันทิดา แก้วบัวสาย

อย่ากลับคืนคำ

 

เมื่อเธอย้ำสัญญา

 

อย่าเปลี่ยนวาจา

เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป

 

ให้เธอหมายมั่นคง

 

แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร

 

เดินทางไป

อย่าหวั่นไหวใครขวางกั้น

 

มีดวงตะวัน

ส่องเป็นแสงสีทอง

 

กระจ่างครรลอง

ให้ใฝ่ป่องและสร้างสรรค์

 

เมื่อดอกไม้แย้มบาน

ให้เธอหาญสู้ไม่หวั่น

 

คือรางวัลแด่ความฝัน

อันยิ่งใหญ่ ให้เธอ

 

บนทางเดิน

 

ที่มีขวากหนาม

 

ถ้าเธอคร้าม

 

ถอยไปฉันคงเก้อ

 

ฉันยังพร้อม

 

ช่วยเธอเสมอ

 

เพียงตัวเธอ

 

ไม่หนีไปเสียก่อน

 

จะปลอบดวงใจ

ให้เธอหายร้าวราน

 

จะเป็นสะพาน

ให้เธอเดินไปแน่นอน

 

จะเป็นสายน้ำเย็น

 

ดับกระหายยามโหยอ่อน

 

คอยอวยพร

 

ให้เธอสมดังหวังได้

 

นิรันดร์

 

บนทางเดิน

 

ที่มีขวากหนาม

 

ถ้าเธอคร้าม

 

ถอยไปฉันคงเก้อ

 

ฉันยังพร้อม

 

ช่วยเธอเสมอ

 

เพียงตัวเธอ

 

ไม่หนีไปเสียก่อน

 

จะปลอบดวงใจ

 

ให้เธอหายร้าวราน

 

จะเป็นสะพาน

ให้เธอเดินไปแน่นนอน

 

จะเป็นสายน้ำเย็น

 

ดับกระหายยามโหยอ่อน

 

คอยอวยพร

 

ให้เธอสมดังหวังได้

 

นิรันดร์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***