ไหมแท้ที่แม่ทอ

ต่าย อรทัย30 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

 

ไหมแท้ที่แม่ทอ - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:ไพวรินทร์ ขาวงาม/สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

แม่ปลูกหม่อน

 

เลี้ยงไหมตั้งใจนัก

 

เรี่ยวแรงรัก

 

แม่ใช้เพื่อใฝ่ฝัน

 

อีกสาวไหม

 

ด้วยมือซื่อสัตย์นั้น

 

แม่สร้างสรรค์

 

ละเมียดละไมใช้เวลา

 

สื่อรักมั่นผ่านมือ

 

สู่เส้นไหม

 

ถักเส้นใยแต่ละเส้น

 

เป็นเนื้อผ้า

 

เท้าที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา

 

มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต

 

เป็นผ้าไหมผืนใหม่แม่ให้ลูก

 

รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร

 

ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต

 

ไหมอุทิศ

 

แม่ก็ทอต่อตำนาน

 

ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้

 

เป็นเยื่อใยไหม

 

และแม่ที่กล้าหาญ

 

ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ

 

ถักประสานสอดสร้าง

 

อย่างแยบยล

 

มือน้อยน้อย

 

ของแม่ ดูแค่นี้

 

เคยเฆี่ยนตี ลูกบ้าง

 

ในบางหน

 

แต่มือเดียว กันนี้

 

แหละสู้ทน

 

ประคองใจ

 

ให้ลูกก้าวพ้น เมื่อภัยมา

 

จึงสูงค่าอยู่ในใจเมื่อไกลแม่

 

เป็นยาแก้แผลใจเมื่อฟันฝ่า

 

เบิ่งไหมแท้

 

ที่แม่ทอหล่อวิญญา

 

เก็บเส้นใยแห่งรักมาถักทอใจ

 

สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่

 

ลูกที่แท้ก็คงทอสานต่อได้

 

สื่อความดีจากแม่ต่อสายใย

 

ผ้าชีวิตผืนใหม่ทอให้งาม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***