สองคนกำลังดี

เบิร์ด ธงไชย30 ม.ค. 2014

เนื้อเพลง

สองคนกำลังดี - เบิร์ด ธงไชย

 

Written by:เชษฐา ยารสเอก

ถ้าจะทำอะไรให้เป็นชิ้น

 

ทำอะไรให้ดี

มันต้องช่วยกันทำ

 

หลายหลายคน

 

คนละมือก็ยังไหว

ใครเป็นใครก็เข้ามารวมพล

 

คงเสร็จงาน

 

แต่เรื่องเราต้องมีกันแค่นี้

มีอะไรก็ทำกัน

แค่สองต่อสองถึงได้การ

 

มีคนมากก็ไม่ไหว

 

ใครเป็นใครจะบอกอะไรกัน

 

ไม่สะดวก

 

อยากชวนไปด้วยกัน

 

ถ้ามีที่ให้เราอยู่กันสองคน

 

ไม่ต้องมีคนไหน

 

ไม่ต้องมีใครสน

 

ไม่ต้องมีคนมารบกวนดี

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาส่วนตัว

นิดหนึ่งคงจะดี

 

เรามันมีอะไร

เข้าทางกันพอดี

 

มันพอดีพอดี

 

มีใครมาเกินเกิน

เดี๋ยวเหินห่าง

 

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาให้เรา

จ้องตากันนานนาน

 

ใจมันจะผูกพัน

ต้องดูกันนานนาน

 

ดูกันตามลำพัง

 

มีใจกันก็รู้กันสองคน

 

ไม่ต้องสนใคร

 

เรื่องแบบนี้

ไม่ต้องมีคนเยอะ

 

มีอะไรขาดเกิน

เราก็เพิ่มก็เติมให้กันไป

 

มีอะไรที่อยากรู้

คุยกันไปเปิดใจดูกันไป

 

ก็สะดวก

 

อยากชวนไปด้วยกัน

 

ถ้ามีที่ให้เราอยู่กันสองคน

 

ไม่ต้องมีคนไหน

 

ไม่ต้องมีใครสน

 

ไม่ต้องมีคนมารบกวนดี

 

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาส่วนตัว

นิดหนึ่งคงจะดี

 

เรามันมีอะไร

เข้าทางกันพอดี

 

มันพอดีพอดี

 

มีใครมาเกินเกิน

เดี๋ยวเหินห่าง

 

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาให้เรา

จ้องตากันนานนาน

 

ใจมันจะผูกพัน

ต้องดูกันนานนาน

 

ดูกันตามลำพัง

 

มีใจกันก็รู้กันสองคน

 

ไม่ต้องสนใคร

 

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาส่วนตัว

นิดหนึ่งคงจะดี

 

เรามันมีอะไร

เข้าทางกันพอดี

 

มันพอดีพอดี

 

มีใครมาเกินเกิน

เดี๋ยวเหินห่าง

 

แค่สองคนกำลังดี

 

มีเวลาให้เรา

จ้องตากันนานนาน

 

ใจมันจะผูกพัน

ต้องดูกันนานนาน

 

ดูกันตามลำพัง

 

มีใจกันก็รู้กันสองคน

 

ไม่ต้องสนใคร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***